АЛАГТАХ

1. Алаг болох;


2. Юмны өнгө алаглан харагдах: алагтан харагдах (алаглан харагдах) - Арыг өгсөөд гарахад алагтсан цасан харагдана. дэлгэрэнгүй...

Арьс алагтах өвчин

Тэр олон жилийн турш арьс алагтах өвчнөөр шаналж байна.

Зочин 2021-01-17 23:43:22