АЛАГТУУ
/ амьтан /

1. Бие нь хар өнгөтэй, хүзүү нь цагаан, хавар эрт ирдэг, ихэвчлэн сүргээрээ амьдардаг, бор шувуутан багийн нүүдлийн дэлгэрэнгүй...


2. Хавар түрүүлж ирээд намар буцдаг, хүзүү цагаан нэгэн зүйл хэрээ.