АЛАГЛАЛГҮЙ

1. Алаг ‎эрээн болголгүй;


2. [шилжсэн] Ялгаварлан үзэхгүй, алагчлалгүй: алаглалгүй үзэх (аливаад ялгаварлалгүй хандах).