АЛАГДАХ I

Алуулах, бусдад хорлогдох: дайсанд алагдах (дайны үед эсрэг этгээддээ бу‏юу бусдад хорлогдож амиа дэлгэрэнгүй...

дайсанд алагдах дайны үед эсрэг этгээддээ буюу бусдад хорлогдож амиа алдах
алагдах хүн алуулах хүн
алагдах хүний үгийг ав, алах үхрийн цусыг ав хэрэг явдлын эцсийн шийдвэр гаргахынхаа өмнө сайн бод гэсэн санаа
Ижил үг:

АЛАГДАХ II