АЛАГДААГА
/ амьтан /

Алагдаахай; мэрэгчтэн баг, алагдаагынхан овгийн хэдэн зүйл багтаасан нэг төрөл - Нүхнээс гарсан алагдаага мэт дэлгэрэнгүй... Зуун билиг., говийн алагдаага [амьтан] (үзүүртээ хар, цагаан алагласан цацаг үст сүүлтэй, зүс долгионтсон боровтор эрээлж бүхий саарал, говь цөлийн элсэрхэг хөрсөнд ганц нэгээрээ гүехэн нүх малтаж амьдардаг алагдаага), давжаа алагдаага [амьтан] (урагш нугалан дарахад хоншоорынхоо үзүүртэй зэрэгцэхээр богино чихтэй, бараавтар саарал зүстэй, хайргархаг дагжуур хөрсөнд гүехэн нүх малтаж цөөнөөр орогнон амьдардаг алагдаага), шивэр алагдаага [амьтан] (гуяндаа том тод цагаан толботой, үл мэдэг боровтор загал бүхий хөхөвтөр, цайвар саарал зүстэй, уулын хээр, ойт хээрийн задгай хэсэг, говь цөлийн бүсийн элсэрхэг, хайрган хөрстэй газар голын хөндийн задгай хээр дагаж, тайгад гүн нэвтрэн, нэг амсартай гүн нүхэнд орогнодог алагдаага).

говийн алагдаага

үзүүртээ хар, цагаан алагласан цацаг үст сүүлтэй, зүс долгионтсон боровтор эрээлж бүхий саарал, говь цөлийн элсэрхэг хөрсөнд ганц нэгээрээ гүехэн нүх малтаж амьдардаг алагдаага

давжаа алагдаага

урагш нугалан дарахад хоншоорынхоо үзүүртэй зэрэгцэхээр богино чихтэй, бараавтар саарал зүстэй, хайргархаг дагжуур хөрсөнд гүехэн нүх малтаж цөөнөөр орогнон амьдардаг алагдаага

шивэр алагдаага

гуяндаа том тод цагаан толботой, үл мэдэг боровтор загал бүхий хөхөвтөр, цайвар саарал зүстэй, уулын хээр, ойт хээрийн задгай хэсэг, говь цөлийн бүсийн элсэрхэг, хайрган хөрстэй газар голын хөндийн задгай хээр дагаж, тайгад гүн нэвтрэн, нэг амсартай гүн нүхэнд орогнодог алагдаага