Л I

Монгол шинэ үсгийн цагаан толгойн арван гуравдугаар үсэг.

Ижил үг:

Л II