ЛААВ

Галт уул дэлбэрч оргилоход газрын гадаргууд шахагдан гарч урсдаг эрдэс чулуулгийн үлэмж халуун хайлмал: галт дэлгэрэнгүй... (галт уулын хайлмал), хүрмэн лаав (хүрмэн хайлмал).

галт уулын лаав галт уулын хайлмал
хүрмэн лаав хүрмэн хайлмал