ЛААГУУ I
/ амьтан /

Нуруу хүрэн бор, хэвлий цайвар шар, сүүлэндээ хос үстэй, урд хөл хүчирхэг, хусуур хэлбэртэй нэг зүйл шавж; газар дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ЛААГУУ II