ЛААГАХ

1. Элс, шавартай газарт шигдэж, арай чарай явах, урагшлах; лаагуу болох: шаварт лаагах (шаварт дэлгэрэнгүй...


2. Хуурай идэх юм ам дүүрэн үмхэж аргаад залгиж чадахгүй болох: гахай хоолондоо лаагах (гахай хоолондоо аргах);
3. Хүн, амьтны юм идэхдээ муухай авир гаргах.

шаварт лаагах шаварт шигдэх
элсэнд лаагах элсэнд шигдэх
гахай хоолондоо лаагах гахай хоолондоо аргах