ЛААГАЛДАХ

Шигүү нягт, зууралдсан өтгөн юман дундуур хүчлэн зүтгэж явах; зүдүүрэн мацалхийлэх: лаагалдан явах дэлгэрэнгүй...