ЛААГАЛТАХ

1. Юмны өтгөн заваан байдалтай болох: шөл лаагалтах (шөл өтгөн болох), лаагалтсан хоол дэлгэрэнгүй... (өтгөрч заваарсан хоол идэх);


2. Хөшүүн хойрго болох, алхаг залхаг байх, хөглөрөх, новшрох - Лаагалтсан заваан юмнууд гэж шогшров. Яриа.

шөл лаагалтах шөл өтгөн болох
лаагалтсан хоол идэх өтгөрч заваарсан хоол идэх