ЭРЭХ II

1. Юмыг хайж бэдрэн сурвалжлах: эрэх сурах [хоршоо] (сураг ажиг олохоор хөөцөлдөх) - Лувсан гэгч дэлгэрэнгүй... С.Буяннэмэх. Түүвэр зохиол., эрэх хайх [хоршоо] (юмыг олохоор бэдэрч сурвалжлах) - Уламжлан нутагласан өтөг өвөлжөөгөө эрэн хайв. Д.Равжаа. Зохиолын эмхэтгэл., *өвсөн дотроос зүү эрэх (хэцүү бөгөөд бүтэшгүй зүйл гэсэн санаа), эрвэл олох хэрэгтэй, эхэлбэл дуусгах хэрэгтэй [зүйр цэцэн үг] (эхэлсэн ажил зүйлээ заавал дуусгах гэсэн санаа);


2. Хүний амар мэндийг асуун лавлах - Өвгөн болсон багш ламын амрыг эрээд, ямар тухай морилж явааг гайхлаа. С.Буяннэмэх. Түүвэр зохиол;
3. Гуйх, хүсэх: чөлөө эрэх (чөлөө хүсэх), тусламж эрэх (тусламж гуйх).

эрэх сурах

сураг ажиг олохоор хөөцөлдөх

эрэх хайх юмыг олохоор бэдэрч сурвалжлах
өвсөн дотроос зүү эрэх хэцүү бөгөөд бүтэшгүй зүйл гэсэн санаа
эрвэл олох хэрэгтэй эхэлбэл дуусгах хэрэгтэй эхэлсэн ажил зүйлээ заавал дуусгах гэсэн санаа
чөлөө эрэх чөлөө хүсэх
тусламж эрэх тусламж гуйх
Ижил үг:

ЭРЭХ I

ЭРЭХ III

ЭРЭХ IV