ЭРЭХ I

1. Багласан боосон олс, сур зэргийг эрчлэн эргүүлж чангаруулах: эрэх боох [хоршоо] (юмыг хүлж баглах, дэлгэрэнгүй...


2. Юмыг эрэг шургаар эрэгдэн эргүүлж тогтоон бэхлэх.

эрэх боох юмыг хүлж баглах, уяаг нь мушгин чангаруулах
Ижил үг:

ЭРЭХ II

ЭРЭХ III

ЭРЭХ IV