ЭРЭХ III

Эмэгтэйчүүдийн хөх өвдөх, хавдах, эрхэх: хөх эрэх (эмэгтэй хүний хөх өвдөж хавдах).

Ижил үг:

ЭРЭХ I

ЭРЭХ II

ЭРЭХ IV