ЭРЭХ IV

Газрыг өрөмдөж нүхлэх, ухах: эрэх малтах [хоршоо] (газрыг нүхлэх маягаар ухаж төнхөх).

эрэх малтах газрыг нүхлэх маягаар ухаж төнхөх
Ижил үг:

ЭРЭХ I

ЭРЭХ II

ЭРЭХ III