ЛАА II:
/ амьтан /

лаа хорхой (модонд амьдардаг нэг зүйл шавж)

Ижил үг:

ЛАА I

ЛАА III

ЛАА IV