ЛАА III

1. Юмыг муухай, бузар хэмээн жигшихэд хэрэглэх аялга үг - Лаа лаа, ямар муухай үнэртэй юм бэ? дэлгэрэнгүй...


2. Хүч нэмэгдүүлэх сул үг “л”-ийн хувилбар.

Ижил үг:

ЛАА I

ЛАА II:

ЛАА IV