ЭРЧИМ I

1. Бодисын дотоод хуримтлалын хүч: эрчим хүч (аливаа юмсыг хөдөлгөөнд оруулах хүч);


2. Утас дээс зэрэг юмны чанга нийтгэсэн эрч, мушгиа.

Ижил үг:

ЭРЧИМ II

Bодсийн хөдөлгөөний ерийн хэмжиц. ямар ч бодис хөдөлгөөнөөс салж чадахгүй байдаг. үлхэр, механиг хөдөлгөөн, молеколын илчийн хөдөлгөөн, цахилгаан соронзон хөдөлгөөн, химийн хөдөлгөөн, цөөмийн хөдөлгөөн, үндсэн мөхлөгийн хөдөлгөөн..... зэрэг. хөдөлгөөнд хийх хамгийн энгийн хэмжилт бол эрчин болно. адли бусын хэлбэрт хөдөлгөөнд хараалзсан эрчмийг механиг эрчим, мөлеколын эрчим, цахилгааны эрчим, химийн эрчим атомын эрчим гэх мэтээр хуваадаг. бодсийн хөдөлгөөний хэлбэрт хувралт гарах үед, эрчмийн хэлбэр мөн хамтдаа хувирдаг. эрчим бодсин хооронд дамжиж болдог, энэхүү дамжих явц нь ажил ажиллалт болон илч дамжилт мөн. эрчим бол нэг жүггүй хэмжигдхүүн юм, дэлхийн нэгжийн дүрэмд эрчим жоулаар нэгж болгоод ажилийн нэгжтэи адил байна. үүнээс газаа ерэг, киловатцаг мэтийн нэгжийг хэргэлдэг.

та хэдүй жоул эрчимтэйгээр гүйж чаддаг вэ? морьчууд хөдөлгөөн эрчимийн батёсыг мэдэх үү?

Ch.Ayuush2016-02-26 11:37:17