ГИВААН I
/ геологи /

Шар өнгөтэй шороо буюу чулуу, шороон гиваан, чулуун гиваан гэсэн хоёр зүйл байдаг, хааяа үхэр, зааны цөснөөс гардаг, дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ГИВААН II