БАТРАШ
/ ургамал /

Уулын хажуу, гуу, жалга, горхины хөвөө, хээр талын чийгтэй газар ургадаг олон наст өвс, жүрүгва.