хэвлүүн атаахай
/ амьтан /

зоо нуруу, биеийн хажуу хэсэг бараан хүрэн, хэвэл шаргалдуу цайвар саарал, тайга ойт хээрийн бүсийн ойд амьдардаг