ШИРЭЭХ

Төмрийг улайтгах давтах тусгай уусмалд дүрэх зэргээр хатуу болгох, ширэх: төмөр ширээх (төмрийг дэлгэрэнгүй...