БУЛАГ I

1. Газар дороос ундран гарах ус: булаг оргилох (булгийн ус ундран гарах), булгийн ус дэлгэрэнгүй...


2. [шилжсэн] Эх, үүсвэр: эрдмийн эх булаг (эрдмийн эх үүсвэр), зовлонгийн булаг (зовлонгийн эх үүсвэр) - Олны дэлгэрэнгүй... Ц.Дамдинсүрэн. Түүвэр зохиол., эх булаг [хоршоо] (эх үүсвэр).

булаг оргилох булгийн ус ундран гарах
булгийн ус газар дороос оргилон гарах бага хэмжээний ус
булаг бүрд бяцхан ундарга устай хонхор
булаг шанд газраас ундран гарах ус
горхи булаг булаг шанд
рашаан булаг~булаг рашаан хүний биед эм болох эрдэс баялгийг агуулсан ус
булгийн эх нь булингартай бол адаг нь булингартай а. Хэрэг явдлын эхлэл нь хуудуутай бол төгсгөл нь мөн тийм гэсэн санаа; б. Уг удам нь муу бол үр хүүхэд нь ч муу тийм гэсэн санаа
булгийн усыг булж болохгүй буянтай хүнийг дарж болохгүй сайн сайхан зүйлийг хэчнээн нууж хаавч түүний үр шим, ачийг үгүйсгэж чадахгүй гэсэн санаа
эрдмийн эх булаг эрдмийн эх үүсвэр
зовлонгийн булаг зовлонгийн эх үүсвэр
эх булаг эх үүсвэр
Ижил үг:

БУЛАГ II

БУЛАГ III