ОРООНГИ
/ анагаах /

Тал бие татаж эргэлдэх өвчин: ороонги мал (ороонги өвчин туссан мал), ороонги хатгах дэлгэрэнгүй...

ороонги мал ороонги өвчин туссан мал
ороонги хатгах ардын мал эмнэлгийн арга