ХУЦ I

Удам, бие бялдар, ашиг шимээр шилмэл, хөнгөлөөгүй эр хонь: хуц гүйх (хуц хөөх), хуц дэлгэрэнгүй... (хуц хөөх, хуц гүйх), хуц нийлүүлэх (тусгаарлаж байсан хуцыг хээлтүүлгийн үед эх хоньтой нийлүүлэх), хуц сойх (намар хуцаа нийлүүлэхээс өмнө тарга хүчийг нь тогтоохын тулд сойн уяж цагааруулах), хуц тавих (эр хургыг хөнгөлөлгүй үлдээх: хуц тавих хургыг сонгохдоо эх эцэг малын нь сүү шим, үс ноос, бие бялдар, зүсэм зэргийг шинжин сонгоод, толгой дээр нь сүү дусааж, сангаар ариутган:“мянган хонины манлай, түмэн хонины түрүү болоорой” гэж ерөөгөөд ижил сүрэгт нь нийлүүлнэ) - Үүгээр чинь би хонин сүрэгтээ хуц тавих юм гэв. Л.Түдэв. Нүүдэл., хуц хорих (хуцанд хөг зүүх), хуц хөөх (хуц, эм хонио дагаж, хээлтүүлэх), хуц ялгах (эм хонийг зохистой цагт төллүүлэхийн тулд, зуны цагт хуцыг эм хониноос салгаж тусгаарлан хариулах) - Ялгасан хуц хааяа түр тархийн сүртэйеэ мөргөлдөх сонстож байв. Т.Рэнцэн. Шинэ даваа., хуцаа тавих (ялгасан хуцыг эх сүрэгт нь буцааж нийлүүлэх), хуцын хөг (а. Эм хонио хөөлгөхгүйн тулд, хуцын хүйсийн урд зүүх даавуун халхавч. б. Хуцын орооны хугацаа), хуцын хуух (а. Хуцын төмсгийн гадуурх арьс; б. [шилжсэн] Сайхаль цэцэг), хуцын хуухнаг (а. Хуцын хуух; б. Цэцэг нь задраагүй байхдаа бундуу нь зууван бөөрөнхий хэлбэртэй байдаг ургамлуудын ерөнхий нэр), хуц ухна [хоршоо] (хонь ямааны эцэг мал), хуцан хулар [амьтан] (хошуу нь бүдүүн бөгөөд шар, нэг зүйл бялзуухай), *саваагүй нохой саранд хуцах (хамаагүй зүйлд оролцох, хэрэгт дурлах гэсэн санаа), *хуцаа ухнаас өгөх (алдаатай наймаа хийх), хоёр хуцын толгой нэг тогоонд багтахгүй [зүйр цэцэн үг] (а. Хэмжээг нь тохируулах; б. Нэг газар олон дарга, удирдагч хэрэггүй гэсэн санаа ).

хуц гүйх хуц хөөх
хуц дагах хуц хөөх, хуц гүйх
хуц нийлүүлэх тусгаарлаж байсан хуцыг хээлтүүлгийн үед эх хоньтой нийлүүлэх
хуц сойх намар хуцаа нийлүүлэхээс өмнө тарга хүчийг нь тогтоохын тулд сойн уяж цагааруулах
хуц тавих эр хургыг хөнгөлөлгүй үлдээх хуц тавих хургыг сонгохдоо эх эцэг малын нь сүү шим, үс ноос, бие бялдар, зүсэм зэргийг шинжин сонгоод, толгой дээр нь сүү дусааж, сангаар ариутган, мянган хонины манлай, түмэн хонины түрүү болоорой гэж ерөөгөөд ижил сүрэгт нь нийлүүлнэ
хуц хорих хуцанд хөг зүүх
хуц хөөх хуц, эм хонио дагаж, хээлтүүлэх
хуц ялгах эм хонийг зохистой цагт төллүүлэхийн тулд, зуны цагт хуцыг эм хониноос салгаж тусгаарлан хариулах
хуцаа тавих ялгасан хуцыг эх сүрэгт нь буцааж нийлүүлэх
хуцын хөг а. Эм хонио хөөлгөхгүйн тулд, хуцын хүйсийн урд зүүх даавуун халхавч. б. Хуцын орооны хугацаа
хуцын хуух а. Хуцын төмсгийн гадуурх арьс; б. [шилжсэн] Сайхаль цэцэг
хуцын хуухнаг а. Хуцын хуух; б. Цэцэг нь задраагүй байхдаа бундуу нь зууван бөөрөнхий хэлбэртэй байдаг ургамлуудын ерөнхий нэр
хуц ухна хонь ямааны эцэг мал
хуцан хулар хошуу нь бүдүүн бөгөөд шар, нэг зүйл бялзуухай
саваагүй нохой саранд хуцах хамаагүй зүйлд оролцох, хэрэгт дурлах гэсэн санаа
хуцаа ухнаас өгөх алдаатай наймаа хийх
хоёр хуцын толгой нэг тогоонд багтахгүй а. Хэмжээг нь тохируулах; б. Нэг газар олон дарга, удирдагч хэрэггүй гэсэн санаа
Ижил үг:

ХУЦ II:

ХУЦ III