ХУЦТАХ

Хуц биш эр хонь, хуцан хурга зэрэг ороо нь орсон хуцыг дуурайж бие бие дээрээ болон өөр хонин дээр цоройж дэлгэрэнгүй...