сүн далай
сүүн далай, сүүт далай Бурхны шашны номлол ёсоор Сүмбэр уулыг тойрон хүрээлж орших долоон далайн (давст, архины, усны, сүүн, тараг, тосон, балын) дэлгэрэнгүй...