ӨРЛӨГ III

Дээд албан тушаалтан болон ихэс дээдсийн хэлсэн үг, зарлиг шийдвэр: өрлөг буулгах (зарлиг дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ӨРЛӨГ I

ӨРЛӨГ II

ӨРЛӨГ IV