ӨРЛӨГ I

Төрүүлээгүй боловч хөхөө хөхүүлж өсгөсөн эх - Өөрийнхөө өрлөг эхдээ жил бүр цагаан сар гаргаад очдог байв. дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ӨРЛӨГ II

ӨРЛӨГ III

ӨРЛӨГ IV

элбэрэл ивээлт, элгэмсэх эевэргүү сэтгэлтэй гэсэн утгын мэдрэмж энэ үгнээс төрдөг. Өр зөөлөн, өр нимгэн, нинжин сэтгэлтэй гэсэн утга бий болов уу. Тухайлбал Өрлөг жанжин гэсэн үгийг хөхөө хөхүүлж өсгөсөн гэсэн утгатай холбож ухварлах арга алга.

Өрлөг жанжин маань биднийгээ энэрэл ивээлдээ багтааж явдгийн л ач буян шүү дээ хэмээн тэрээр сүслэн бодож суув.

Зочин 2015-03-17 17:46:57


Тайлбар нэмсэн Танд баярлалаа. Таны нэмсэн утга ӨРЛӨГ I-т биш ӨРЛӨГ II-ын утгад хамааралтай байж болох. Нягтлан үзэж болгоон тунгаая.

Зочин 2015-04-20 09:43:28