ДААМАН

Том хаалга - Хээ хуар болсон том дааман хаалга нээгдэхэд цэлгэр уудам хашаанд хоёр гурвын зэрэг саарал байшин дэлгэрэнгүй... Ш.Шажинбат. Элс цас.