ДААМГАЙ IV

1. Нэвтрэн нэвчих, ус чийг дааварлах чанартай;


2. [шилжсэн] Царай зүс, юмны өнгө эвгүйтэхдээ амархан.

Ижил үг:

ДААМГАЙ I

ДААМГАЙ II

ДААМГАЙ III