ДААМГАЙ II

Ир сайтай, даамтгай: даамгай хайч (хурц иртэй, хайчлах чадвар сайтай хайч), даамгай дэлгэрэнгүй... (иртэй хөрөө).

даамгай хайч хурц иртэй, хайчлах чадвар сайтай хайч
даамгай хөрөө иртэй хөрөө
Ижил үг:

ДААМГАЙ I

ДААМГАЙ III

ДААМГАЙ IV