даамгай хайч
хурц иртэй, хайчлах чадвар сайтай хайч