ДААМЖРАЛ

1. Өвчин эмгэг архагшин хүндрэх үйлийн нэр: даамжрал болох (үгдрэх, хүндрэх), өвчний дэлгэрэнгүй... (өвчин эмгэг хүндрэх, өвчлөл газар авах байдал);


2. Хүчтэй болох, чангарах, ширүүсэх үйлийн нэр: зудын даамжрал (зудын хохирлын нэмэгдэл);
3. Гаж буруу суртал газар авах нь, зүй бус зүйл улам гаарах нь.

даамжрал болох үгдрэх, хүндрэх
өвчний даамжрал өвчин эмгэг хүндрэх, өвчлөл газар авах байдал
зудын даамжрал зудын хохирлын нэмэгдэл