ДААМТГАЙ III

Батлан хариуцахдаа чадамгай: бусдыг даамтгай (юм л бол бусдын өмнөөс хариуцан үйлдэж, хариуцлага дэлгэрэнгүй...