ДААМУУ
/ ургамал /

Баширтан овгийн, далай тэнгис, гол мөрний эрэг хавийн давсархаг хөрсөнд том бутаар ургадаг өвс.