ДААПААН

Элэг доог, даажин тохуу: даапаа хийх (элэглэх), даапаан хийх (даажин тохуу хийх) дэлгэрэнгүй...