ДААПААЛАМТГАЙ

1. Доог тохуу хийх, даапаалах зантай;


2. Хор шарыг нь малтах дуртай.