ДААРАНГИ

Бээрэг, даарамхай: дааранги байх (амархан даардаг байх), дааранги бээрэнгэ [хоршоо] дэлгэрэнгүй...

дааранги байх амархан даардаг байх
дааранги бээрэнгэ хүйтэнд тэсвэргүй