ДААРУУ

Амархан даардаг: дааруу хүүхэд (бээрэг хүүхэд), яаруу дааруу [хоршоо] (санд дэлгэрэнгүй...

дааруу хүүхэд бээрэг хүүхэд
яаруу дааруу санд мэнд