ДААРЬ

1. Морь, малын нуруу зэргийн нухагдан гарсан яр шарх, идээ бээр: адууны даарь (адууны нуруу дэлгэрэнгүй...


2. Хир буртаг, хөлс шороо нэвчин дагтаршсан зүйл: тохмын даарь (тохомд морины хөлс нэвтэрч, даг болсон нь) - Бодончар урагт эс дэлгэрэнгүй... Монголын нууц товчоо., даг даарь [хоршоо] (хир буртаг) - Аюур гуайн савтай усны шавхруугаар нүүрийнхээ өлөн хирийг норгож даг даарь болсон хар алчуураар нүүрээ арчлаа. П.Хорлоо. Багш.

адууны даарь адууны нуруу холгогдсон яр шарх
даарь болох морь, малын холгогдсон яр, шарх тавхайж зузаарах
даахь нь унахгүй, даарь нь ховхрохгүй эцэнхий, ядмаг гэсэн санаа
даарин дээр нь давс нэмэх байдлыг улам муутгах гэсэн санаа
тохмын даарь тохомд морины хөлс нэвтэрч, даг болсон нь
даг даарь хир буртаг