даарин дээр нь давс нэмэх
/ зүйр цэцэн үг /
байдлыг улам муутгах гэсэн санаа