ДААРЬТ

Даарь бүхий: даарьт морь (нуруу нь холгогдож даарь тогтсон морь), гэмт хүн гилбэлзэнэ, даарьт дэлгэрэнгүй... [зүйр цэцэн үг] (ёс бус учир шалтгааны улмаас зоволхийлэх гэсэн санаа).

даарьт морь нуруу нь холгогдож даарь тогтсон морь
гэмт хүн гилбэлзэнэ, даарьт морь далбилзана ёс бус учир шалтгааны улмаас зоволхийлэх гэсэн санаа