гэмт хүн гилбэлзэнэ, даарьт морь далбилзана
/ зүйр цэцэн үг /
ёс бус учир шалтгааны улмаас зоволхийлэх гэсэн санаа