тохмын даарь
тохомд морины хөлс нэвтэрч, даг болсон нь