ДААПААЛАХ

Дооглох, даажигнах; тохуурхах - Эсвэл шүдгүй болчихоо юу гэж хүмүүс өвгөнийг даапааллаа. дэлгэрэнгүй...