ДААПАА

Элэг доог, даажин тохуу: даапаа хийх (элэглэх), даапаан хийх (даажин тохуу хийх) дэлгэрэнгүй...

даапаа хийх элэглэх
даапаан хийх даажин тохуу хийх