ДААМТГАЙ II

Ир сайтай, даамтгай, даахдаа сайн: даамтгай хайч (хурц иртэй, хайчлах чадвар сайтай хайч), дэлгэрэнгүй...

даамтгай хайч хурц иртэй, хайчлах чадвар сайтай хайч
даамтгай хөрөө иртэй хөрөө
даамтгай иртэй хурц иртэй