ДААМГАЙ I

1. Юмыг өргөж даах, дийлэхдээ сайн, бядтай, тэнхээтэй: даамгай ат (хүнд ачаа тээдэг ат);


2. Тэсвэр хатуужилтай: өл хоол даамгай (өлсөж, цангахад тэсвэртэй), халуун даамгай (халуунд тэсвэртэй), дэлгэрэнгүй...
3. [шилжсэн] Алдар нэр, үнэ хүндээ хүний ёсоор авч явж чаддаг; юмыг чамбай сайн хийдэг хүн; даамай: даамгай залуу (ажлаа нягт нямбай дэлгэрэнгүй...
даамгай ат хүнд ачаа тээдэг ат
өл хоол даамгай өлсөж, цангахад тэсвэртэй
халуун даамгай халуунд тэсвэртэй
хүйтэнд даамгай жавар салхинд ажрахгүй
даамгай залуу ажлаа нягт нямбай хийдэг залуу
Ижил үг:

ДААМГАЙ II

ДААМГАЙ III

ДААМГАЙ IV