УГ

1. Юмны ёзоор, язгуур: модны уг (модны газарт бэхлэгдсэн ёзоор хэсэг), хэлний уг дэлгэрэнгүй...


2. Хүн, амьтан, бодис юмны анхны уг үүсэл, эх: уг гарал (гарал үүсэл) - Хасбаатар бол уг гарал нь Өвөр монголын хүн юм. дэлгэрэнгүй...
3. Төрөлх, цаад мөн чанар, анхны үүсэл: угийг нь хөөх (а. Цаад мөн чанарыг нь эрэх, хайх; б. Үүсэл гарлыг нь судлах, удам угсааг нь дэлгэрэнгүй...
4. Чанад, туйл: сэтгэлийн уг (сэтгэлийн гүнд, сэтгэлийн чанад, үнэн сэтгэл), хүслийн уг (туйлын хүсэл) - Хүслийн дэлгэрэнгүй... Ж.Бадраа. Уяхан хорвоон хань;

5. Тухайн, өгүүлж буй: уг ажил (тухайн ажил, өгүүлэгчийн ярьж буй ажил) - Олноо өргөгдсөний есдүгээр оны намар гамин цэрэг ирж дэлгэрэнгүй... Д.Гонгор нар. Д.Сүхбаатарын тухай дуртгалууд., уг асуудал (тухайн хэлэлцэж буй асуудал), уг байдал (тухайн байдал, өгүүлэгчийн ярьж байх үеийн байдал), уг хэрэг (тухайн хэрэг явдал), уг үүрэг (өгүүлэгчийн өмнө өгүүлсэн үүрэг, тухайн үүрэг) - Уг үүргээ нар шингэхийн урьд хэвтүүлийн хүмүүст шилжүүлж, өөрсдөө агтад гарч хонотугай! Монголын нууц товчоо;
6. Үнэндээ, чухамдаа, уул нь: уг нь (уул нь, үнэндээ) - Би уг нь хот орох санаатай явсан боловч юу болж байгааг сонирхон морьтны дэлгэрэнгүй... Т.Дэчингунгаа. Өөдрөг зам., уг нь эмч хүн (анхнаасаа эзэмшсэн мэргэжил нь эмч боловч, уул нь эмч), уг чанартаа (үнэндээ, чухамдаа) - Улсын мөнгө гэдэг чинь уг чанартаа бидний л мөнгө юм. Б.Бааст. Хяруу унасан цагаар;
7. Ерөөс, уулаас: угаас (ерөөс, уулаас) - Товуудай угаас сэргэлэн хүн тул нэн бишрэн гайхна. С.Буяннэмэх. Түүвэр зохиол

модны уг модны газарт бэхлэгдсэн ёзоор хэсэг
хэлний уг хэлний хоолойд бэхлэгдсэн хэсэг
нүдний уг хүүхэн харааны чанх эсрэг тал дахь нүдний дотор талын хэсэг
уг язгуур эх үүсвэр
уг язгуурыг нь таслах үр үндсийг нь таслах
уг гарал гарал үүсэл
угийн бичиг монголчуудын эцгийн тал буюу ясан төрлөө баримтлан түүнийгээ ес есөн үеэр тасалбар болгон хөтөлсөн удмын бичиглэл
уг муут а. Удам судар муутай хүн; б. Санаа сэтгэл нь муу хүн
уг сайт а. Удам судар сайтай хүн; б. Сэтгэл сайхантай хүн
уг нутаг төрсөн нутаг
уг тасрах удам тасрах, үр хүүхэдгүй байх
уг харлах үр хүүхэдгүй болж үр үндэс тасрах
уг сурвалж а. Хэрэг явдлын гарах болсон шалтгаан, нөхцөл, үүсгэл; б. Удам судар
уг удам угсаа гарал
уг үндэс а. Хэрэг явдлын шалтгаан; б. Удам угсаа; в. Ёзоор, язгуур
уг эх а. Жинхэнэ эх; б. Эхлэл, үүсгэл
уг шаг үүсэл, гарал, анхны эх сурвалж
уг муутын үрийг бүү ав удам муутын хоймор бүү суу муу хүмүүстэй бүү ойртон нөхөрлө гэсэн санаа
уг сайтын хүү угсаа сайтын унага удам угсаа нь сайн бол үр хойч нь сайн гэсэн санаа
угаа эс мэдэгчид ойд төөрсөн сармагчин адил гарал үүсэл, удам судраа мэдэх хэрэгтэй гэсэн санаа
угийг нь хөөх а. Цаад мөн чанарыг нь эрэх, хайх; б. Үүсэл гарлыг нь судлах, удам угсааг нь судлах
уг чанар төрөлх мөн чанар
уг санаа нь цаад гаргах гэсэн санаа нь, дотроо агуулж буй санаа нь
уг таг ямар ч, юу ч
уг сөг ухаан жолоо
уг сөггүй ухаан жолоогүй
уг нь бухын ухаан нь тугалын ухаан муутай, бие нь өссөн ч ухаан нь хүүхдээрээ гэсэн санаа
сэтгэлийн уг сэтгэлийн гүнд, сэтгэлийн чанад, үнэн сэтгэл
хүслийн уг туйлын хүсэл
уг ажил тухайн ажил, өгүүлэгчийн ярьж буй ажил
уг асуудал тухайн хэлэлцэж буй асуудал
уг байдал тухайн байдал, өгүүлэгчийн ярьж байх үеийн байдал
уг хэрэг тухайн хэрэг явдал
уг үүрэг өгүүлэгчийн өмнө өгүүлсэн үүрэг, тухайн үүрэг
уг нь уул нь, үнэндээ
уг нь эмч хүн анхнаасаа эзэмшсэн мэргэжил нь эмч боловч, уул нь эмч
уг чанартаа үнэндээ, чухамдаа
угаас ерөөс, уулаас